Trại cá cảnh Châu Tống được thành lập năm 1991 với diện tích 3.500 m2, trại đã được sửa chửa, xây dựng mới trong năm 2017 với diện tích hiện tại 5.000m2.Sản phẩm của trại cá Châu Tống đã được xuất khẩu sang các thị trường Đài Loan, Pháp . Đến năm 2003, sản phẩm này đã có mặt tại thị trường Hoa Kỳ, đây cũng chính là thị trường chủ lực hiện nay. Là nhà cung cấp cá cảnh cho trên 20 tỉnh thành phố của nước Việt Nam và các cửa hàng trên Tp Hồ chí Minh..

  • Năm 1998: đã được Thủ tướng chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa cấp bằng khen.
  • Tháng 06 năm 2002: tại phiên chợ giống vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long tổ chức lần thứ nhất, trại cá Châu Tống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn, Cục Khuyến nông và Khuyến lâm tôn vinh Nông dân sáng tạo.
  • Năm 2001 và 2016: đã được Chủ tịch nước Cộng hỏa xã hội Việt Nam trao tặng Huân chương lao động hạng 3.
  • Năm 2013 và 2015: được cấp cấp chứng nhận thương hiệu được khách hàng tín nhiệm (Consurmer choice brand)
  • Được chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013 do tổ chức Hội Nông Dân Việt Nam cấp.
  • Trong cuộc thi cá Dĩa ( Discus) tại Hội Hoa Xuân TP Hồ Chí Minh, Trại cá Châu Tống Nhận hai giải vàng năm 2016 và 2017.
  • Năm 2009: trại cá Châu Tống, được phép xuất cá Chép Koi sang thị trường Hoa Kỳ.
  • Trại cá Châu Tống chuyên sản xuất, kinh doanh các loại: cá Dĩa, cá Koi, cá Hoang Dã và cá cảnh Nhiệt Đới. Hiện nay trại cung cấp cho khách hàng gần 60 loại cá cảnh nước ngọt nhiệt đới.